RES (Rüzgar Enerjisi Santrali)

RES (Rüzgar Enerjisi Santrali)

Yenilenebilir bir enerji türü olan rüzgâr, hammadde sorununu ortadan kaldırarak rüzgar alan tepelere yerleştirilen santraller sayesinde mekanik enerji üretmektedir. Rüzgardaki kinetik enerjiyi pervaneleri döndürür ve pervanelerden çıkan mekanik enerji akülere veya bağlı olan diğer enerji şebekelerine doğrudan aktarılabilir.

Rüzgâr santrallerinin gereksinimleri şunlardır: uygun nitelikte arazi, üretim ekipmanları (fotovoltaik güneş panelleri, invertör, akü grubu, akü şarj regülatörü, bağlantı aparatları, sayaç, izleme ekipmanı ve diğer yardımcı ekipmanlar), konstrüksiyon ve ulusal enerji şebekesine bağlantı hattı. Bu karmaşık süreçte Sunflow, danışma, tasarım ve mühendislik alanlarında size tam hizmet sunmak için tüm profesyonelliğiyle yanınızda olacaktır.

RES projelerinde uzman bir danışmanlık almanın önemi büyüktür. Bu sayede rüzgâr enerji santrali projenizde doğru ve stratejik adımlarla ilerleyebilir başarılı bir şekilde süreci sonlandırabilirsiniz.

Sunflow olarak, danışmanlık sürecinizi profesyonel bir şekilde yönetiyor ve çevresel etki değerlendirmeleri yaparak doğru araziyi seçiyoruz. Ardından proje için gerekli çağrı mektubu oluşma ve malzeme seçimi için tedarikçilerle görüşme sürecini yönetiyoruz. Bu aşamada stratejik adımlarla ilerleyerek doğru malzemeyi en uygun şekilde seçiyoruz. Danışmanlık hizmetimiz kapsamında bakım ve denetim sürecinde de yardımcı oluyor ve mevcut sahaların denetim ve ölçümlerini de gerçekleştiriyoruz.

Sunflow olarak danışmanlık sürecinde sizlerin yanında olarak profesyonel bir şekilde mühendislik aşamasına geçilmesini ve bu aşamaya uygun şekilde ilerlemenizi sağlıyoruz.

Rüzgâr Enerji Santralleri (RES) için mühendislik hizmeti kapsamlı bir çalışma sürecinden oluşur. Proje kapsamının geliştirilmesinden detaylı mühendislik çalışmalarına kadar uzanan bu sürece malzeme tedarik aşaması da dahildir.

Biz Sunflow olarak, alanında uzman mühendislerimizle detaylı fizibilite çalışmaları yürüterek süreci başlatıyor ve arazi analizleri, rüzgâr veri değerlendirmeleri yapıyoruz. Bu bağlamda tamamladığımız projelendirme süreci sonunda rüzgâr tribünleri ve diğer ekipmanların seçimini, yerleştirilmesini ve entegrasyonunu sağlıyoruz.Projenizi, kurulum (epc) aşamasına hazırlayarak başarılı ve güvenli adımlarla sonuca ilerliyoruz.

Rüzgâr Enerji Santrali (RES) projelerinde kurulum (EPC) hizmeti, mühendislik hizmeti kapsamında ele alınan planların hayata geçirildiği süreci kapsamaktadır. Bu hizmet, projenin tamamlanması ve verimlilik sağlanması açısından kritik öneme sahiptir.

Sunflow olarak, EPC hizmetine hafriyat süreci ile başlamakta ve temel kazı, rüzgâr tribünlerinin monte edileceği alanları düzenleme, toprak işleme, drenaj sistemlerinin kurulumu gibi zemin hazırlıkları yaparak mekanik montaj aşamasına geçilmesi için uygun ortamı hazırlamaktayız. Üst düzey teknik beceri ve dikkatle gerçekleştirdiğimiz mekanik montajdan sonra elektrik sistemlerini kurmak için elektrik montajı yapmakta ve bu sayede elektrik altyapısının güvenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamaktayız. Son aşamada ise üretilen enerjinin iletimini sağlamak adına enerji nakil hattını kurarak EPC hizmet sürecimizi sonlandırmaktayız.